«Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» Բժշկական Կենտրոն
Շտապ օգնության արտագնա
ծառայություն ՀՀ–ի տարածքում
Հեռ.
86 – 06, 099 038 606

Տեղեկատու հարթակ

ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ

ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐԺԸ

Բաժիններ 

ընդուն-
ված 
հիվանդ-
ների 
թիվը

այլ բաժ-
ից 
եկած 
հիվանդ-
ներ

այլ բաժին
տեղափ. 
հիվանդ-
ներ 

դուրս 
գրված 
հիվանդ-
ների 
թիվը

Մահա-
ցած 
հիվանդ-
ների 
թիվը

Պառկած 
հիվանդ-
ների
թիվը

ընդունված 
հիվանդներից

  

 ապահո-
վագր.

զինա-
կոչիկ 

Թերապիա

333 

43 

329 

 

2528 

93 

Նեֆրոլոգիա

64 

40

718 

 

18 

Վիրաբուժական

225 

48 

38 

225 

 

1239 

57 

Նեյրովիրաբ.

44 

15 

7

32

 

542

 

0

Կրծք. վիրաբ.

141

45

35

127

1

1112

 

 

Վնասվածքաբ.

177

33

21

179

 

672

7

37

Ուրոլոգիա

143

2

1

185

1

1614

 

107

Նյարդաբա-

նական

243

27

6

233

22

1361

5

133

Սրտաբա-

նական

274

39

5

370

7

2883

2

104

Քիթ-կոկորդ-

ականջ

40

 

 

36

 

108

4

 

Ակնաբուժական

99

 

 

94

 

141

 

65

Մանկ. նյարդաբ.

14

1

 

11

 

92

 

6

Մանկաբու-

ժական

301

 

1

278

 

1557

 

 

Վերակենդա-

նացում

619

119

254

368

101

1442

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ

2717

379

383

2507

134

16009

23

620

Մանկաբար-

ձական

139

163

123

163

 

894

 

 

Հղիների

պաթոլոգիա

173

16

56

107

 

677

 

 

Գինեկոլոգիա

87

21

17

87

 

179

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝
ԾՆՆԴԱՏՈՒՆ

399

200

196

357

 

1750

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ՝

3116

579

579

2864

134

17759

23

620

Շտապ օգնություն 2007թ.-ից հուլիս ամսից “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” ԲԿ-ում գործում է շուրջօրյա շտապ օգնության արտագնա ծառայությունը:
Պոլիկլինիկա "Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ" ԲԿ մանկական պոլիկլինիկան սպասարկում է Նոր Նորք համայնքի I – VI զանգվածների և Ջրվեժի շենքերի:
Ծննդատուն Երևանի քաղաքապետարանի թիվ 4 կլինիկական ծննդատունը ` 01.04.2004թ-ից "Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ" Բժշկական կենտրոնի ծննդատուն, հիմնադրվել է 1984 թ-ին:
Պետ. բժշկական քոլեջ “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” ԲԿ-ի պետական բժշկական քոլեջ