«Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» Բժշկական Կենտրոն
Շտապ օգնության արտագնա
ծառայություն ՀՀ–ի տարածքում
Հեռ.
86 – 06, 099 038 606

Տեղեկատու հարթակ

 

“Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ“ ԲԿ-ի շտապ օգնության հիվանդանոցի
և 
ծննդատան հիվանդների շարժը 

2018թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում
 
Բաժիններ Ընդուն-
ված հի-
վանդ-
ների 
թիվը

Այլ բա-
ժիններից 
տեղա-
փոխված 
հիվանդ-
ների թիվը

Այլ
բաժին 
տեղա-
փոխ-
ված
հիվանդ-
ների
թիվըԴուրս 
գրված 
հիվանդ-
ների 
թիվը
Մահա-
ցած հի
վանդ-
ների 
թիվը
Պառկած 
հիվանդ-
ների
թիվը


Ընդուն-
ված հի-
վանդ-
ներից՝
սպա

Ընդուն-
ված հի-
վանդ-
ների՝
զինա-
կոչիկ

Թերապիա 174 37 8 199   1648 2
Նեֆրոլոգիա 20 18 3 34   415   1
Վիրաբուժական 208 61 32 227   1316 1 5
Նեյրովիրաբուժական 32 32 8 49  694
   
Կրծքային
վիրաբուժական
110 42 25 122   999    
Վնասվածքաբանական 191 40 15 206   599 1  
Ուռոլոգիական 65 4 2 67   422   7
Անոթային նյարդաբա-
նական
93 16 10 93 13 825   4
Սրտաբանական 93 50 8 144 1 1136   13
Քիթ-կոկորդ-ականջա-
բանական
41 3   44   102    
պլաստիկ վիրա-
բուժության
20
  20 
39     
Ակնաբուժական 37     37   37    
Մանկական
նյարդաբանական
30   1 28   253  
Մանկաբուժական 177 1   161   783  
Վերակենդանացման 980 101 293 714 59 1211    
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ
2271 405 405 2145 73 10479 4 50
Մանկաբարձական 162 199 131 217   1099    
Հղիների պաթոլոգիա 213 5 72 143   904    
Գինեկոլոգիա 82 52 53 79   203 1  
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ԾՆՆԴԱՏՈՒՆ
457 256 256 439   2206 1  
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 2728 661 661 2584 73 1285 5 50
                 
                 


Շտապ օգնություն 2007թ.-ից հուլիս ամսից “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” ԲԿ-ում գործում է շուրջօրյա շտապ օգնության արտագնա ծառայությունը:
Պոլիկլինիկա "Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ" ԲԿ մանկական պոլիկլինիկան սպասարկում է Նոր Նորք համայնքի I – VI զանգվածների և Ջրվեժի շենքերի:
Ծննդատուն Երևանի քաղաքապետարանի թիվ 4 կլինիկական ծննդատունը ` 01.04.2004թ-ից "Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ" Բժշկական կենտրոնի ծննդատուն, հիմնադրվել է 1984 թ-ին:
Պետ. բժշկական քոլեջ “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” ԲԿ-ի պետական բժշկական քոլեջ