«Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» Բժշկական Կենտրոն
Շտապ օգնության արտագնա
ծառայություն ՀՀ–ի տարածքում
Հեռ.
86 – 06, 099 038 606

Տեղեկատու հարթակ

 


 

“Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ“ ԲԿ-ի շտապ օգնության հիվանդանոցի և

ծննդատան հիվանդների շարժը 2017թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում
 
Բաժիններ Պառկած
հիվանդ-
ների
թիվը
Ընդուն-
ված հի-
վանդ-
ների
թիվը
Որից
ապա-
հովա
գըր-
ված
Որից
զինա-
կոչիկ
Դուրս
գրված
հիվանդ-
ների
թիվը
Մահա-
ցած հի
վանդ-
ների
թիվը
Այլ բա-
ժիններից
տեղա-
փոխված
հիվանդ-
ների թիվը
Այլ բաժին
տեղա-
փոխված
հիվանդ-
ների թիվը
Թերապիա 3943 373 3 20 413
64 7
Նեֆրոլոգիա 686 38     45   14 7
Վիրաբուժական 1137 118 3 3 156   67 35
Նեյրովիրաբու-
ժական
715 50 1   57   21 4
Կրծքային վիրա-
բուժական
1106 104 1   112   46 29
Վնասվածքաբա-
նական
940 172 4 3 208   41 14
Ուռոլոգիական 567 92   21 93   2 4
Անոթային նյար-
դաբանական
1357 161 2 9 155 15 17 4
Սրտաբանական 2332 200   22 247 1 69 6
Քիթ-կոկորդ-
ականջաբա
նական
212 34     36   4  
պլաստիկ վիրա-
բուժության

             
Գինեկոլոգիա 167 10     18   12 8
Ակնաբուժական 107 98   9 97      
Մանկական
նյարդա-
բանական
289 22     19   1
Մանկաբու-
ժական
1282 179     199   8
Վերակենդանա-
ցման
1261 1245     913 75 109 362
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ
16101 2896 14 87 2768 91 475 480
Մանկաբար-
ձական
1081 188     243   233 176
Հղիների պաթո-
լոգիա
1056 223     161   20 73
Գինեկոլոգիա 164 77     79   6 5
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ԾՆՆԴԱՏՈՒՆ
2301 488     483   259 254
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 18402 3384 14 87 3251 91 734 734
                 
                 


Շտապ օգնություն 2007թ.-ից հուլիս ամսից “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” ԲԿ-ում գործում է շուրջօրյա շտապ օգնության արտագնա ծառայությունը:
Պոլիկլինիկա "Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ" ԲԿ մանկական պոլիկլինիկան սպասարկում է Նոր Նորք համայնքի I – VI զանգվածների և Ջրվեժի շենքերի:
Ծննդատուն Երևանի քաղաքապետարանի թիվ 4 կլինիկական ծննդատունը ` 01.04.2004թ-ից "Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ" Բժշկական կենտրոնի ծննդատուն, հիմնադրվել է 1984 թ-ին:
Պետ. բժշկական քոլեջ “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” ԲԿ-ի պետական բժշկական քոլեջ